KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CỦA NƯỚC TỪ TRƯỜNG HOÀN NGUYÊN 

Xơ vữa động mạch là tình trạng nguy hiểm khi cholesterol xấu và các chất khác tích tụ trong động mạch, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu từ Liên Xô và Trung Quốc đã chứng minh rằng nước từ trường hoàn nguyên có khả năng giúp...