Sự kiện 23/9/2023 – Khỏe bền vững – Chăm sóc từng tế bào

Sự kiện "Khỏe bền vững - Chăm sóc từng tế bào" đã diễn ra thành công tốt đẹp vào buổi sáng ngày 23/9/2023. Buổi sự kiện đã tạo cơ hội tuyệt vời để mọi người cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ kiến thức về cách chăm sóc và bảo...