Đăng ký xét nghiệm nước

Theo quy định của Bộ Y tế tại QCVN 6-1:2010/BYT thì yêu cầu đối với nguồn nước cấp sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai là phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều này có nghĩa là, nếu nguồn nước cấp bị ô nhiễm, không đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT, thì không thể lắp máy lọc nước ra nước uống trực tiếp, nếu không có biện pháp xử lý chất ô nhiễm có trong nguồn nước.  

Nhưng làm sao để bạn biết được nguồn nước nhà mình có đang bị ô nhiễm chất gì hay không?

Để giúp bạn giải quyết vấn đề này, Koro sẽ giúp bạn làm xét nghiệm 10 chỉ tiêu ô nhiễm thường gặp trong nước.

Sau khi bạn đăng ký, Koro sẽ liên hệ với bạn để thống nhất phương án lấy mẫu nước xét nghiệm.

Ngay khi Koro nhận được mẫu nước của bạn, Koro sẽ gửi sang phòng nghiên cứu và phân tích mẫu nước của Koro để tiến hành kiểm tra, khảo sát, đo lường, phân tích các hàm lượng và kết quả sẽ nhanh chóng được gửi đến cho bạn từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Koro.

Mời bạn điền những thông tin dưới đây để tiến hành đăng ký xét nghiệm nước:

  1. Họ tên*:
  2. Số điện thoại*:
  3. Bạn muốn xét nghiệm loại nước nào?

  4. Mục đích xét nghiệm:
  (Bạn xét nghiệm nước để mua máy lọc nước hay để làm gì?)

  5. Địa chỉ xét nghiệm nước: