Vì sao nước lưu giữ được từ tính sau khi qua xử lý từ trường

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông, chuyên san Sống xanh, số 15 tháng 8 năm 2023.