Sự kết hợp kỳ diệu giữa nước từ trường hoàn nguyên với điều trị bằng y học hiện đại: Tin vui cho người bệnh tiểu đường Type 2

Sử dụng nước từ trường hoàn nguyên kết hợp với y học hiện đại đã đem lại thành công trong điều trị bệnh tiểu đường Type 2 cho hai bệnh nhân Nguyễn Trọng Thể và Nguyễn Tất Thứ.