Khi Kinh doanh Kết nối với Nghệ thuật tại Koro

Nghệ thuật không chỉ là về hình ảnh mà còn về cảm xúc, ý nghĩa và góc nhìn cuộc sống. Trong thông điệp "SỐNG NHƯ NƯỚC" của Koro, có phần nội dung về Vui Cùng Nước. Dưới con mắt nhìn nghệ thuật, mỗi chúng ta đều là một nghệ sỹ,...