Có hay không 1 dòng Máy Lọc Nước uống trực tiếp

Bạn đang trăn trở tìm kiếm 1 chiếc máy lọc nước uống trực tiếp dành cho tất cả các loại nước ư? Bạn nhầm rồi, với từng loại nước đầu vào khác nhau sẽ có loại máy lọc phù hợp tương ứng, và các máy này cũng có cấu tạo, thành phần khác nhau.

Bạn đang trăn trở tìm kiếm 1 chiếc máy lọc nước uống trực tiếp dành cho tất cả các loại nước ư? Bạn nhầm rồi, với từng loại nước đầu vào khác nhau sẽ có loại máy lọc phù hợp tương ứng, và các máy này cũng có cấu tạo, thành phần khác nhau.

Có hay không máy lọc nước uống trực tiếp
Có hay không máy lọc nước uống trực tiếp

Sự thật là…

không có máy lọc nước uống trực tiếp mà chỉ có máy lọc ra hoặc giảm đi các thành phần trong nước.

Mỗi máy lọc nước có khả năng lọc được các thành phần khác nhau. Không có máy lọc nước toàn năng, nghĩa là không có máy lọc nước lọc được tất cả các loại nước đầu vào đều cho ra được nước đạt chuẩn uống trực tiếp ở đầu ra.

Trước khi lựa chọn máy lọc nước, chúng ta cần tìm hiểu rõ nguồn nước đầu vào của mình như thế nào, đó là loại nước máy, nước giếng, nước mưa hay nước có nhiễm các thành phần độc hại khác. Để có nước uống trực tiếp thông qua máy lọc nước, sau công đoạn tìm hiểu nguồn nước, ta cần làm các xét nghiệm phân tích nước để biết rõ hiện trạng của nguồn nước, từ đó định hướng tìm kiếm chiếc máy lọc nước có chức năng phù hợp.

Nước uống trực tiếp chỉ đạt tiêu chuẩn khi nguồn nước đầu vào có các thành phần phù hợp với thành phần mà máy lọc nước công bố có thể lọc được. Sau khi lọc ra các thành phần đó thì nước phù hợp tiêu chuẩn nước đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT thì ta gọi là nước uống trực tiếp.

Do vậy, tên gọi “máy lọc nước uống trực tiếp” nếu hiểu đúng thì không phải là máy lọc tất cả các loại nước thành nước uống trực tiếp.

Nếu quan tâm hoặc muốn trò chuyện thêm thì bạn có thể gọi ngay: 088 660 8090 bạn nhe ❤️

Koro.love