Vai trò quan trọng và kỳ diệu của nước đối với tế bào

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông, chuyên san Sống xanh, số 12 tháng 6 năm 2023