Qui trình lắp đặt máy lọc nước (dành cho địa điểm công cộng)

Việc lắp máy lọc nước uống tại vòi là một hoạt động sức khoẻ. Đặc biệt ở Koro, các hoạt động này không thể thực hiện một cách tuỳ tiện. Bởi vì chất lượng nước lọc đầu ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Việc lắp máy lọc nước uống tại vòi là một hoạt động sức khoẻ. Đặc biệt ở Koro, các hoạt động này không thể thực hiện một cách tuỳ tiện. Bởi vì chất lượng nước lọc đầu ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như:

 • Tình trạng ô nhiễm của nguồn nước đầu vào
 • Nhiệt độ nước cấp
 • Áp suất nước cấp
 • Khả năng chống búa nước của nguồn nước cấp

Do vậy, các máy lọc nước đều có yêu cầu về điều kiện lắp đặt khác nhau. Nếu lắp máy đúng điều kiện lắp đặt thì chất lượng nước lọc đầu ra sẽ được bảo đảm. Còn nếu lắp máy không đúng điều kiện lắp đặt thì chất lượng nước lọc đầu ra sẽ không được bảo đảm.

Đối với máy lọc nước thông thường thì điều kiện lắp đặt sẽ là:

 • Nhiệt độ nước cấp không được thấp hơn 4 độ C
 • Nhiệt độ nước cấp không được vượt quá 38 độ C
 • Nhiệt độ môi trường không được thấp hơn 4 độ C
 • Nhiệt độ môi trường không được vượt quá 45 độ C
 • Áp suất tối thiểu: 10 psi
 • Áp suất tối đa: 50 psi
 • Không bị búa nước.
 • Chất lượng nguồn nước cấp: nước máy đạt Quy Chuẩn Quốc Gia về nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT, có thể bị tái ô nhiễm cặn bẩn, tạp chất, gì sét.

Để đảm bảo việc lắp đặt máy lọc nước diễn ra đúng yêu cầu, việc lắp đặt thùng máy lọc nước, tại cơ sở Hà Nội phải được thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Kiểm tra điều kiện lắp đặt máy
Bao gồm các hoạt động:
– Thu thập thông tin về áp suất, nhiệt độ, tình trạng chống búa nước của nơi lắp máy
– Thu thập thông tin về Kết quả xét nghiệm nước máy của nhà máy nước cung cấp nước máy cho các trường học Theo QCVN 01-1:2018/BYT
– Lấy mẫu nước mang về Koro làm xét nghiệm kiểm tra chất lượng
Sau khi kiểm tra điều kiện lắp đặt đạt yêu cầu thì mới chuyển qua bước 2:

Bước 2: Tiến hành lắp máy vào thùng tại cơ sở ở Hà Nội

Bước 3: Vận chuyển máy đến nơi lắp đặt

Bước 4: Lắp đặt máy

Bước 5: Lấy mẫu nước mang về Hà Nội để xét nghiệm chất lượng nước đầu ra

Bước 6: Gửi mẫu nước đến các cơ quan có chức năng làm xét nghiệm nước

Bước 7: Lấy kết quả xét nghiệm nước

Bước 8: Bàn giao và nghiệm thu máy