Vì sao nước từ trường hoàn nguyên có cấu trúc lục giác?

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông - Sống Xanh - Số 22 (tháng 11/2023)