Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước từ trường Koro MAG

Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước từ trường Koro MAG của công ty CP Koro. Máy sử dụng bộ xử lý từ trường MAG để tạo nước có lợi cho sức khỏe và nguyên khoáng. Người dùng có thể lấy nước từ trường hoặc nước lọc nguyên khoáng thông...