QUY TRÌNH BÁN MÁY LỌC NƯỚC

Quy trình bán máy lọc nước, và các điều kiện cần tuân thủ khi lắp đặt máy lọc nước của Koro, bao gồm: nhiệt độ, áp suất, độ cứng nước và chất lượng nguồn nước cấp. Nếu không đủ điều kiện lắp đặt, khách hàng vẫn có thể yêu cầu lắp đặt và cam kết chịu trách nhiệm với chất lượng máy và nước lọc đầu ra.

BƯỚC 1: Khách vào đặt hàng tại trang sản phẩm

them vao gio hang

Khách hàng cần lưu ý về điều kiện lắp đặt

BƯỚC 2: Koro giao hàng và gửi kèm đường link đăng ký lắp đặt

BƯỚC 3: Khách hàng tiến hành đăng ký lắp đặt trong đường link gửi kèm.

QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT MÁY LỌC NƯỚC

1- Điều kiện lắp đặt:

Việc lắp đặt máy lọc nước cần phải tuân thủ các điều kiện sau:

  • Nhiệt độ tối thiểu: 4 độ C
  • Nhiệt độ tối đa: 45 độ C (với máy Atlas Filtri), và 38 độ C (với máy Pentair)
  • Áp suất tối thiểu:
    • Máy Pentair: 20 psi
    • Máy Atlas Filtri: 15 psi 
  • Áp suất tối đa: 50 psi
  • Độ cứng tối đa của nước: 350 ppm CaCO3
  • Chất lượng nguồn nước cấp: Nước đạt chuẩn nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT cho phép tái ô nhiễm các chất trong danh sách các chất lọc được của máy..

2- Điều kiện để Koro tiến hành lắp đặt:

Trước khi triển khai việc lắp đặt, Koro sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện lắp đặt.

Máy lọc nước chỉ được Koro tiến hành lắp đặt khi đáp ứng đủ điều kiện lắp đặt.

Trong trường hợp không đủ điều kiện lắp đặt, hoặc khách hàng không muốn Koro kiểm tra điều kiện lắp đặt thì Koro vẫn có thể tiến hành lắp đặt nếu Khách hàng viết yêu cầu lắp đặt và cam kết chịu trách nhiệm với chất lượng máy và chất lượng nước lọc đầu ra của máy lọc nước, có ký giấy yêu cầu lắp đặt và cam kết chịu trách nhiệm.

Mẫu: https://docs.google.com/document/d/1Mb1L8cB1ZAxlMA2fgxjn-ez3lOPh1lzt/edit?usp=sharing&ouid=103796726302569766394&rtpof=true&sd=true