Ảnh hưởng của việc uống nước từ tính đối với kích thước tinh hoàn, bìu. Các thông số về chu vi và máu của những con bò đực Holstein sinh ra ở Iraq

Một nghiên cứu khoa học về nước từ tính ảnh hưởng đến các thông số sức khỏe của bò Holstein, được Koro tạm dịch cơ bản từ báo cáo nước ngoài có tựa đề: “Effect of Magnetic Water Drinking on Testis Dimension, Scrotal Circumference and Blood Parameters of Holstein Bulls Born in Iraq"

Tóm tắt | Nghiên cứu này được thực hiện để điều tra ảnh hưởng của việc xử lý nước từ tính đối với kích thước của tinh hoàn, chu vi bìu và mức độ các thông số máu của bò đực giống Holstein sinh ra ở Iraq. Mười sáu con bò đực Holstein sinh ra ở Iraq được chọn trên cơ sở 17-19 tháng tuổi (8 bò đực) và 29-32 tháng tuổi (8 bò đực). Bò đực của cả hai nhóm tuổi được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm như nhau (nhóm đối chứng và nhóm được điều trị bằng nước từ tính). Kết quả cho thấy một tăng (p <0,05) về kích thước tinh hoàn và chu vi bìu ở nhóm được điều trị so với bò đực đối chứng ở độ tuổi
17-18 tháng. Hơn nữa, kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa (p <0,05) trong các tế bào hồng cầu (RBC), Tế bào đóng gói thể tích (PCV) và Hemoglobin (Hb) của bò đực 17-18 tuổi và 29-32 tháng tuổi so với đối chứng. Cũng thế,
Sự khác biệt có ý nghĩa (p <0,05) được tìm thấy trong các tế bào bạch cầu (WBC) đối với bò đực 29-32 tháng tuổi được điều trị so sánh có kiểm soát. Kết luận rằng nước từ tính có thể được sử dụng để phát triển chương trình thụ tinh nhân tạo
ở Iraq có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sinh sản của bò đực.

Từ khóa | Nước từ tính, kích thước khối Testis, thông số máu, Bull, Iraq

GIỚI THIỆU

Nước và sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với nhau; nước là máu của cuộc sống. Nó cần thiết để vận chuyển các hợp chất qua máu, duy trì tính toàn vẹn cấu trúc tế bào, điều chỉnh nhiệt độ, v.v. (Reuter, 2004), nhiều nghiên cứu đã nghiên cứu về
những thay đổi tiêu cực trong nước tự nhiên sau khi khử trùng và được gọi là nước này (nước chết), vì vậy nước từ tính chuyển nước từ chết sang sống (Batmanghelidj, 2005). Nước từ tính có nghĩa là nước đi qua các ống từ tính, bằng cách đặt nam châm vào nước để tính chất của nước biến thành rất màu mỡ và hoạt động gây ra tỷ lệ oxy cao, vận tốc của hòa tan muối và axit amin trong nước (Batmanghelidj,2005). Sự thâm nhập và tính linh hoạt của nước tăng lên (Davis, 2004) và sự hấp thụ nước từ cơ thể có thể làm giảm sự ràng buộc bề ngoài trong nước (Szkatula et al., 2002). Những đặc tính này của nước có thể làm tăng những điều sau:

  • sự phân bổ của máu và oxy
  • vận chuyển thức ăn trong máu (Morgan, 1988)
  • vận chuyển các ion canxi giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh thần kinh mô và xương (Korpan và Saradeth, 1995)
  • khả năng sản xuất hormone chung của cơ thể (Al-Sabbeea, 2008)
  • hoạt động của các enzym (Al-Sabbeea, 2008)
  • loại bỏ các chất độc bên trong sinh ra từ quá trình trao đổi chất
  • tăng sự hấp thụ chất độc bên trong (Cho, 2005)
  • cải thiện đặc điểm tinh dịch, tỷ lệ sinh sản (Alfonso, 2006)
  • kích thích tố sinh dục (Al-Sabbeea, 2008)
  • hình ảnh máu (Stanis và cộng sự, 2001)

Nhiều nghiên cứu về kỹ thuật này đã được sử dụng trên cừu và dê ở Iraq và cho kết quả tích cực, đặc biệt là về kích thước tinh hoàn, chu vi bìu và các thông số máu. Mặc dù, không phải bất kỳ nghiên cứu nào được thực hiện về nhân tạo thụ tinh trong bò đực ở Iraq. Vì lý do, hiện tại nghiên cứu được thiết kế để biết kỹ thuật này có thể như thế nào được sử dụng để phát triển chương trình thụ tinh nhân tạo. Một mục đích khác của nghiên cứu là đánh giá tác động của kỹ thuật đối với những con bò đực ở các độ tuổi khác nhau.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Động vật

Nghiên cứu này được thực hiện tại Trung tâm Thụ tinh nhân tạo Abou Ghareeb. Mười sáu con bò đực Holstein sinh ra ở Iraq được chọn trên cơ sở 17-19 tháng tuổi (8 bò đực) và 29-32 tháng (8 con đực). Từ mỗi nhóm tuổi, bò đực được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm bằng nhau (đối chứng và nhóm được điều trị). Trong bò đực đối chứng, nước máy được sử dụng để uống rượu. Ngược lại, những con bò đực được điều trị được uống từ tính nước thông qua việc sử dụng hệ thống nước từ tính với lưỡng cực hoặc lưỡng cực. Nước từ tính được sản xuất tại phòng thí nghiệm của văn phòng công nghệ xử lý nước. Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua năm 2000 gauss. Nước đã được phục vụ vào buổi sáng và buổi tối trước đó tiêu thụ thức ăn cô đặc để đảm bảo uống một lượng lớn nước.

Kích thước tinh hoàn và chu vi bìu

Chiều dài và chiều rộng của tinh hoàn và chu vi bìu sau đó được đo mỗi tháng bằng cách sử dụng băng (Coulter, 1991).

Mẫu máu

Năm ml máu được thu thập từ tĩnh mạch hình tam giác từ tất cả động vật (điều trị và kiểm soát) từ đầu đến kết thúc thử nghiệm một lần trong mỗi tháng. Trong số bool thu được, 2,5 ml được ly tâm ở 3000 vòng / phút trong 20 phút để lấy huyết thanh để đo tổng số protein bằng cách sử dụng Hệ thống Tossoh. 2,5 ml máu còn lại được lưu trữ trong một bài kiểm tra ống chứa chất chống đông máu (EDTA). Để đo lường của hemoglobin ((Hb), thể tích tế bào đóng gói (PCV), tổng số lượng bạch cầu (WBC) và hồng cầu (RBC), hệ thống Diogon đã được áp dụng.

Phân tích thống kê

Phân tích thống kê được thực hiện bằng SAS (Thống kê Hệ thống phân tích-phiên bản 9.1) (SAS, 2010). Kiểm tra sự khác biệt đáng kể cho thuê (LSD) được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa các phương tiện. p <0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kích thước tinh hoàn và chu vi bìu

Kết quả trong Bảng 1 cho thấy chiều dài của bên phải và bên trái tinh hoàn của nhóm 17-18 tháng tuổi được điều trị tăng có ý nghĩa (p <0,05) so với đối chứng, cả chiều rộng viêm tinh hoàn bên phải và bên trái của nhóm được điều trị ở cùng độ tuổi tăng có ý nghĩa thống kê (p <0,05) so với đối chứng. Hơn nữa, Bảng 1 tiết lộ rằng chu vi bìu cho nhóm được điều trị cũng tăng có ý nghĩa (p <0,05) so với nhóm chứng. Những kết quả của nghiên cứu này về kích thước tinh hoàn và chu vi bìu ở đồng ý với Atteyh (2008), người đã tìm thấy sự gia tăng đáng kể về kích thước tinh hoàn đối với buck và Yassen được điều trị và Al-Dori (2011) nhận thấy kết quả tương tự đối với cừu con. Điều này lợi ích của nước từ tính đối với kích thước tinh hoàn và bìu chu vi có thể là nước từ tính này tăng cường tiêu hóa hấp thụ các chức năng tăng trưởng tế bào và hệ thống tuần hoàn (Lebeau, 2001; Hussen, 2002), và tăng hiệu quả chuyển đổi thức ăn bằng cách giảm sức căng bề mặt
và tăng tính thấm của các tế bào, và điều này cho phép sự mở rộng của ruột để tận dụng thức ăn và do đó, một sự cải thiện về kích thước của cơ thể. Mặt khác, tăng kích thước của cơ thể là kết quả tất yếu của việc gia tăng các kích thước của
tinh hoàn. Nó là một trong những bộ phận cơ thể và có mối tương quan đáng kể giữa các kích thước của cơ thể và kích thước tinh hoàn và giữa chu vi bìu với kích thước tinh hoàn (Sarder, 2005). Hơn nữa, nhiều tác giả (Adedeji và cộng sự, 2005; Casas và cộng sự, 2007; Perry và Petterson, 2011) phát hiện ra rằng các đặc điểm bìu ở bò đực có liên quan chặt chẽ đến kích thước và trọng lượng cơ thể. Nhưng kết quả ở bảng 1 tiết lộ rằng không có sự khác biệt đáng kể trong viêm tinh hoàn kích thước và chu vi bìu của nhóm được điều trị cho 29-32 tháng tuổi so với nhóm bò đực giống đối chứng từ 17-19 tháng tuổi. Coulter (1991) đã báo cáo rằng chu vi bìu tăng nhanh ở bò đực non, tăng dần ở bò đực trưởng thành và giảm dần ở bò đực già do đến tuổi già bị teo. Addass (2011) tiết lộ rằng kích thước tinh hoàn tăng lên theo tuyến tính khi tuổi bò đực ngày càng tăng cho đến khi hai năm mà ở 13 tháng tuổi, bò đực đạt đến cuộn bì chu vi 33 cm (Casas và cộng sự, 2007) và 32-33 cm (Ahmed và cộng sự, 2005), trong khi Sosa và cộng sự. (2002) cho thấy một chu vi bìu chỉ 30 cm ở độ tuổi tương tự.

Thông số máu

Kết quả trong Bảng 2 cho thấy sự gia tăng đáng kể (p <0,05) về RBC, PCV và Hb của nhóm được điều trị so với bò đực đối chứng dù 17-18 tuổi và 29-32 tháng, hơn nữa, cùng một bảng cho thấy WBC của nhóm được điều trị trong độ tuổi 29-32 tháng tăng đáng kể (p <0,05) so với đối chứng. Một sự gia tăng đáng kể trong PCV và Hb cũng được tìm thấy bởi Atteyh (2008) cho buck và Mahdi (2012) và Shamsaldin và Al-Rawee (2012) tìm thấy trong ram. Có những nghiên cứu khác cho thấy một tăng (p <0,05) tính bằng Hb đối với cừu con (Al-Sabaa, 2008), ewes (Kamil, 2011) và ở cá (Khalid và cộng sự, 2012). Lợi ích của nước từ tính trên PCV và Hb có thể là do tăng sản xuất các tế bào này từ tủy xương, hệ tuần hoàn dưới tác dụng của các yếu tố nội tiết tố (Mbasa và Poulsen, 1991) hoặc nước có thể từ tính cải thiện hệ thống miễn dịch của động vật (Jonsen và cộng sự, 2001; Salem và cộng sự al., 2006) hoặc có thể là nước từ tính làm giảm độ nhớt của máu và tăng chuyển động của máu trong các mạch gây ra sự di chuyển cao của Hb (Mile-Wski, 2004).

Hinh 1
Bảng 1: Ảnh hưởng của nước từ tính đến kích thước và chu vi bìu của tinh hoàn đối với bò đực giống Holstein sinh ra ở Iraq (Trung bình ± SE)
Hinh 2
Bảng 2: Ảnh hưởng của nước từ tính đến các chỉ số máu đối với bò đực giống Holstein sinh ra ở Iraq (Trung bình ± SE)

Ngoài ra, nghiên cứu hiện tại cho thấy sự gia tăng đáng kể (p <0,05) trong RBC (theo Shamsaldin và Al-Rawee (2012)) có thể là do nước từ tính làm tăng sản lượng và chuyển một lượng lớn của RBC (Laycock, 2007) và để xây dựng mạch máu và tăng sự di chuyển của RBC trước những thay đổi của dinh dưỡng và chuyển oxy đến các tế bào (Kulish, 2004), hoặc có thể được từ trường làm tăng lực hút sắt từ máu và sau đó kết nối máu với số lượng lớn và do đó làm tăng số lượng RBC và Hb (Rokicki, 2006). Điều này phù hợp với những phát hiện của (Michael và Yoshitaka, 2002) người đã chỉ ra khả năng của nước điều trị từ tính để loại bỏ chất độc và loại bỏ các ô mà khi so sánh với kết quả của các giá trị của nồng độ hemoglobin giữa các tuần, sự hiện diện của hiệu quả tích cực của việc xử lý nước đã được nhận thấy.

Từ tính bằng cách duy trì mức hemoglobin được so sánh với các nhóm kiểm soát, và điều này là do khả năng của nước được xử lý từ tính để tăng khả năng hòa tan của muối kim loại và chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt, đã sẵn sàng thâm nhập vào màng tế bào và máu hơn và điều này giống với những gì đã đạt được (Skeldon, 1990), người đã chỉ ra tầm quan trọng của nước được xử lý từ tính để tăng và cải thiện sự hấp thụ các chất dinh dưỡng, khoáng chất và nước trong cơ thể, cũng như các tập hợp nước được xử lý từ tính nhỏ hơn, nhiều năng lượng hơn và có thể vận chuyển dễ dàng qua các bức tường của tế bào để vận chuyển chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải, như đã lưu ý (Salem và cộng sự, 2006) tỷ lệ hemoglobin cao lên đến 10% trên động vật thí nghiệm sau khi xử lý bằng từ trường. Do tác động của nước đã qua xử lý từ tính trong máu để làm cho nó có tiềm năng cao trong quá trình xử lý tế bào và mô của cơ thể có dinh dưỡng khác nhau phù hợp để thực hiện tốt nhất chức năng sinh học của nó, dẫn đến sức nâng của các cơ quan và mô tạo máu như gan, thận và lá lách, để sản xuất máu, tương tự đến những phát hiện của Verheyen (2003) và MTC (2006) cũng do tác động tích cực của việc xử lý nước làm tăng từ tính các phản ứng trao đổi chất trong các mô (Santwani, 2000). Al- Hassani (2000) và Mustafa (2007) xác nhận độ nhớt cao của máu ở gà con xử lý từ tính bộ xử lý nước do số lượng RBC ngoài việc tăng các mạch máu so với một bộ kiểm soát có vai trò trong việc đẩy nhanh quá trình đông máu, có thể do chứa một lượng nhỏ lượng thromboplastin. Cải tiến trong PCV do tác dụng của nước từ tính đối với tuyến giáp bởi tăng hoạt động của tuyến yên trong hormone kích thích giải phóng (hormone kích thích tuyến giáp), và điều này phù hợp với Santwani (2000) người chỉ ra rằng tầm quan trọng của từ trường trong nâng cao hormone có tác dụng tăng sản xuất của RBC và do đó làm tăng PCV. Một tác động đáng kể cho từ trường trong các chức năng của sinh vật, đặc biệt là các thành phần và đặc điểm của máu (Goodman và Trống, 2002). Một thông số máu khác đã đánh giá trong đây là nghiên cứu tổng số protein. Kết quả cho thấy tổng số protein cho nhóm điều trị không khác biệt có ý nghĩa như so với đối chứng cho cả hai lứa tuổi bò đực giống. Khalisa và Ali (2012) tiết lộ rằng uống nước từ tính có tác dụng có lợi trên một số khía cạnh sinh lý được biểu hiện bởi sự gia tăng đáng kể trong tổng số protein huyết thanh của nam giới thỏ, nhưng Atteyh (2008) cho thấy tổng lượng protein tăng lên sau khi uống nước từ tính. Từ các nhà nghiên cứu trên có nghĩa là ảnh hưởng của nước từ tính đến tổng protein của máu có thể khác nhau giữa các loài và tăng đáng kể trong một số thành phần của máu mà không làm tăng các chất khác chẳng hạn như tổng số protein. Sargolzehi et al. (2009) cho rằng sự gia tăng sản lượng sữa của bò sữa
gia súc tiêu thụ nước từ tính mà không cần thay sữa chất đạm.

PHẦN KẾT LUẬN

Nghiên cứu kết luận rằng nước từ tính làm tăng kích thước tinh hoàn, chu vi bìu, RBC và PCV chỉ đối với 17-18 tháng tuổi, ngược lại, nó có tác dụng tích cực trong Hb và WBC chỉ dành cho bò đực từ 29-32 tháng.

SỰ NHÌN NHẬN

Nghiên cứu này được thực hiện trong Trung tâm Thụ tinh nhân tạo, Iraq (Trung tâm AI). Các tác giả xin cảm ơn mọi thành viên trong Trung tâm AI, đặc biệt là Tiến sĩ Kamel Fayath và ông Hatham Taha vì sự giúp đỡ không giới hạn của họ.

ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ

Tất cả các tác giả đều đóng góp như nhau trong tất cả các nỗ lực cho việc này bài viết.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Các tác giả tuyên bố rằng không có xung đột lợi ích.

Bài viết gốc bằng tiếng Anh:

https://nexusacademicpublishers.com/uploads/files/Nexus_AAVS_Nexus_641_Hussein_et_al.pdf