Báo khoa học phổ thông: Nước từ trường phối hợp với năng lượng sinh học trong chăm sóc sức khoẻ

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông - Sống xanh - Số 23 tháng 12/2023