QUY TRÌNH BÁN THIẾT BỊ TẠO NƯỚC TỪ TRƯỜNG

Dưới đây là quy trình 3 bước bán thiết bị tạo nước từ trường Koro.

BƯỚC 1: Khách vào đặt hàng tại trang:

https://koro.love/thiet-bi-tao-nuoc-tu-truong-mag/

Khách hàng cần lưu ý về điều kiện lắp đặt

BƯỚC 2: Koro giao hàng và gửi kèm đường link đăng ký lắp đặt

BƯỚC 3: Khách hàng tiến hành đăng ký lắp đặt trong đường link gửi kèm.

Trong trường hợp khách hàng tự lắp đặt thì không cần bước 3.

QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẠO NƯỚC TỪ TRƯỜNG

1. Điều kiện lắp đặt:

Việc lắp đặt Thiết bị tạo nước từ trường MAG cần phải tuân thủ các điều kiện sau:

•Nhiệt độ tối thiểu: 4 độ C

•Nhiệt độ tối đa: 45 độ C

•Độ cứng tối đa của nước: 350 ppm CaCO3

•Chất lượng nguồn nước cấp: Nước đạt chuẩn đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT.

Đọc thêm Điều kiện nước lọc ra từ máy lọc nước đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT

2. Điều kiện để Koro tiến hành lắp đặt:

Trước khi triển khai việc lắp đặt, Koro sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện lắp đặt.

Thiết bị tạo nước từ trường chỉ được Koro tiến hành lắp đặt khi đáp ứng đủ điều kiện lắp đặt.

Trong trường hợp không đủ điều kiện lắp đặt, hoặc khách hành không muốn Koro kiểm tra điều kiện lắp đặt thì Koro vẫn có thể tiến hành lắp đặt nếu Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm với chất lượng nước lọc đầu ra của thiết bị từ trường có ký giấy yêu cầu lắp đặt và cam kết chịu trách nhiệm. 

Mẫu https://docs.google.com/document/d/10TsiS1g1EOsgNkoxqe6SbK8GogOrpIDw/edit?usp=sharing&ouid=103796726302569766394&rtpof=true&sd=true