Về KoroLove

Về Koro

Nước là tình yêu: Tâm sự của một nhà thơ yêu nước

Xin chào các bạn, mình tên là Duy. Mình là một người làm thơ. Có lẽ mọi người biết đến bút danh Phapxa Chan của mình nhiều hơn. Hiện tại mình đang làm việc ở Koro như một người sáng tạo nội dung. Koro là chuyên gia chữa bệnh cho...