Khoa học về nước từ trường

Các báo cáo và bài viết khoa học về nước từ trường.

NƯỚC TỪ TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI NĂNG LƯỢNG SINH HỌC TRONG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Lương y Nguyễn Thị Minh Đăng tại Hội thảo khoa học nghiên cứu về nước...