Triết lý nguồn nhân lực – Tuyển dụng | KORO

"Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là một mối quan hệ bình đẳng và ngang hàng với nhau, được thiết lập dựa trên Hợp đồng lao động và các quy định Pháp luật. Mối quan hệ này không phải là mối quan hệ giữa cấp dưới (người lao động) và cấp trên (người sử dụng lao động) như quan niệm phổ biến hiện nay" - trích Triết lý nguồn nhân lực (Koro.love)

koro tuyển dụng
triết lý nguồn nhân lực
triết lý về con người
triết lý về con người của koro khi tuyển dụng nhân sự
quan điểm về quan hệ lao động
koro tuyển dụng nhân sự
quan điểm về công việc
quan điểm về cấp trên cấp dưới
quan điểm về quyền hạn và trách nhiệm của người lao động
triet ly nguon nha luc koro 3