Nước từ trường sẽ thế nào khi vào cơ thể

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông, chuyên san Thời sự Y học, số 6 tháng 6 năm 2023.