Bốn lý do khiến cho nước từ trường tốt cho sức khoẻ

Bài đăng trên tạp chí Khoa học phổ thông, số 30/23 ngày 28 tháng 7 năm 2023.