Người của Koro

Founder & COO Koro – Hồ Thị Hoàng Gia: Người giải bài toán vận hành và duy trì giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

“Điều tôi mong muốn nhất chính là làm sao có thể hoàn thiện bộ máy vận hành, kết nối các đội nhóm, phòng ban trong công ty đều hướng về mục tiêu chung là sự hài lòng khách hàng. Như vậy mọi lời hứa của CS đưa đến khách hàng...