Chính sách bảo hành

Đây là chính sách bảo hành của Công ty cổ phần KORO (sau đây gọi tắt là Koro) dành cho khách hàng mua các sản phẩm thuộc ngành hàng lọc nước do Koro phân phối.

1. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng đã mua hàng ở Koro.

2. Nội dung bảo hành:

  • Chính sách bảo hành của Koro tuân theo chính sách bảo hành toàn do hãng phát hành. Ví dụ: nếu bạn mua sản phẩm thuộc thương hiệu Pentair bạn sẽ được bảo hành theo chính sách theo quy định của Pentair, nếu bạn mua sản phẩm thuộc thương hiệu Atlas Filtri bạn sẽ được bảo hành theo quy định của Atlas Filtri… . 

3. Địa điểm bảo hành:

  • Koro bảo hành tại nhà đối với khách hàng ở Hồ Chí Minh.
  • Đối với khách hàng ở tỉnh, khách hàng thông báo và gửi sản phẩm về địa chỉ bảo hành của Koro để được bảo hành. Địa chỉ bảo hành: Cửa hàng Koro, 01 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 03, Hồ Chí Minh.