Chính sách thanh toán

 1. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng:
  1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  2. Chuyển khoản qua ngân hàng
  3. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
  4. Trả góp 0% qua cổng thanh toán mPOS
 2. Koro sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi gian lận thẻ tín dụng nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản phí chuyển khoản điện tử hoặc thanh toán hóa đơn.
 3. Tất cả giá của sản phẩm được niêm yết bằng Đồng Việt Nam và chưa bao gồm thuế GTGT.
 4. Công ty có thể trong từng thời điểm đặt hạn mức tín dụng cho Khách hàng cá nhân và Công ty bảo lưu quyền hạn chế bán hàng bao gồm quyền từ chối bán hàng cho bất kỳ Khách hàng nào.
 5. Phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng khi đặt hàng và không thể chia thành các khoản thanh toán khác nhau trong trường hợp khách hàng lựa chọn phương thức trả trước. Nếu khoản thanh toán của Khách hàng chưa hoàn tất hoặc không thực hiện được thì đơn hàng sẽ không được chấp nhận. Khi đó Khách hàng vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ của mình để giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc chuyển khoản của Khách hàng để tiếp tục đặt hàng.
 6. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản thanh toán đối với bất kỳ đơn hàng nào mà không cần phải thông báo trước.
 7. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi phương thức thanh toán cho các Sản Phẩm được bán trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào thông qua thông báo trên Trang web, email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác.
 8. Nếu bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán nhưng đơn hàng đó lại không được chúng tôi chấp nhận, Khách hàng sẽ được hoàn tiền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà Khách hàng hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý khoản tiền hoàn lại nêu trên.