NỘI DUNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC CẤP

Yêu cầu quan trọng nhất đối với việc lắp đặt thiết bị tạo nước từ trường MAG là nước cấp phải đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT. Tuy nhiên, việc xác định chất lượng nước được lọc ra từ máy lọc nước là không dễ dàng. Để đảm bảo nước lọc đạt chuẩn, cần đáp ứng đủ các yêu cầu, bao gồm: máy lọc nước phải đảm bảo chất lượng, có khả năng lọc sạch các chất ô nhiễm, lắp đặt đúng điều kiện và sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nguồn nước cấp phải đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT là điều kiện quan trọng nhất khi lắp đặt thiết bị tạo nước từ trường MAG.

Thông thường, nước cấp cho thiết bị tạo nước từ trường MAG là những máy lọc nước uống tại vòi. Theo lý thuyết thì nước lọc từ các máy lọc nước uống tại vòi là nước đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT. Nhưng thực tế thì không có gì bảo đảm nước lọc từ các máy lọc nước này sẽ cung cấp ra được nước lọc đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT.

Việc xác định chất lượng nước được lọc ra từ các máy lọc nước là không hề dễ dàng. Về mặt nguyên tắc, để xác định xem nước lọc có đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT hay không, thì cần phải lấy mẫu nước làm xét nghiệm 136 chỉ tiêu. Trong đó có 26 chỉ tiêu theo Quy Chuẩn Quốc gia về nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT, và 109 chỉ tiêu theo Quy Chuẩn Quốc gia về nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT. Tuy nhiên làm như vậy là quá tốn kém, chi phí quá nhiều (>50 triệu đồng cho một mẫu), không phù hợp để thực hiện. 

Qua nghiên cứu, Koro đã xác định được rằng để có được nguồn nước lọc từ máy lọc nước đảm bảo đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT, thì cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • Máy lọc nước phải đảm bảo chất lượng.
 • Máy lọc nước phải có khả năng lọc sạch các chất ô nhiễm có trong nguồn nước.
 • Nhà sản xuất phải có thông tin đầy đủ về điều kiện lắp đặt máy lọc nước.
 • Việc lắp đặt máy lọc nước thực tế phải đúng với điều kiện lắp đặt đã được nhà sản xuất công bố.
 • Nhà sản xuất phải có hướng dẫn sử dụng máy lọc nước.
 • Việc sử dụng máy lọc nước phải đúng với hướng dẫn sử dụng máy lọc nước.

Chi tiết xin vui lòng đọc bài: “ĐIỀU KIỆN ĐỂ NƯỚC LỌC RA TỪ MÁY LỌC NƯỚC ĐẠT CHUẨN NƯỚC UỐNG” trong đường link dưới đây:

Từ đó Koro đưa ra một giải pháp để kiểm tra, đánh giá chất lượng nước lọc từ các máy lọc nước uống tại vòi như sau:

 1. Kiểm tra chất lượng máy lọc nước.
 2. Kiểm tra sự phù hợp giữa máy lọc nước và chất lượng nguồn nước cấp.
 3. Kiểm tra điều kiện lắp đặt máy lọc nước và sự lắp đặt máy lọc nước thực tế có đúng điều kiện lắp đặt hay không? 
 4. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng và việc sử dụng máy lọc nước có tuân thủ hướng dẫn sử dụng hay không?

Nếu xác định được máy lọc nước uống tại vòi đảm bảo chất lượng, đồng thời xác định được trong nguồn nước cấp không phát sinh các chất ô nhiễm mà máy không lọc được, nhà sản xuất có quy định điều kiện lắp đặt và việc lắp đặt máy lọc nước đúng điều kiện lắp đặt, nhà sản xuất có hướng dẫn sử dụng và khách hàng sử dụng máy lọc nước đúng theo hướng dẫn của hãng sản xuất, thì ta có thể kết luận rằng nước lọc đầu ra chắc chắn đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT, tại thời điểm kiểm tra.

Nhưng nếu rơi vào một trong 4 trường hợp sau đây thì không thể kết luận được rằng nước lọc đầu ra chắc chắn đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT:

 • Không xác định được máy lọc nước uống tại vòi đảm bảo chất lượng hay không. 
 • Có xác định được máy lọc nước uống tại vòi đảm bảo chất lượng, nhưng lại không xác định được trong nguồn nước cấp có phát sinh các chất ô nhiễm mà máy không lọc được hay không.
 • Xác định được máy lọc nước uống tại vòi đảm bảo chất lượng, đồng thời xác định được trong nguồn nước cấp không phát sinh các chất ô nhiễm mà máy không lọc được, nhưng không xác định được là nhà sản xuất có quy định điều kiện lắp đặt hay không? hoặc nhà sản xuất có quy định điều kiện lắp đặt nhưng việc lắp đặt máy lọc nước không đúng điều kiện lắp đặt.
 • Xác định được máy lọc nước uống tại vòi đảm bảo chất lượng, đồng thời xác định được trong nguồn nước cấp không phát sinh các chất ô nhiễm mà máy không lọc được, nhà sản xuất có quy định điều kiện lắp đặt và việc lắp đặt máy lọc nước đúng điều kiện lắp đặt, nhưng không xác định được là nhà sản xuất có hướng dẫn sử dụng hay không? hoặc nhà sản xuất có hướng dẫn sử dụng, nhưng khách hàng sử dụng máy lọc nước không đúng theo hướng dẫn của hãng sản xuất.

Nội dung kiểm tra chi tiết như sau:

1- Kiểm tra chất lượng máy lọc nước

Kiểm tra chất lượng máy lọc nước bao gồm các hoạt động sau:

a. Kiểm tra tính minh bạch: kiểm tra sự công khai thông tin máy lọc nước của hãng sản xuất và nơi bán máy lọc nước, bao gồm:

 • Kiểm tra thông tin về nguồn gốc xuất xứ
 • Kiểm tra thông tin về chứng nhận chất lượng
 • Kiểm tra thông tin về sự an toàn của vật liệu
 • Kiểm tra thông tin về khả năng lọc của máy (máy lọc được những chất nào? không lọc được những chất nào?)
 • Kiểm tra thông tin về điều kiện lắp đặt
 • Ngoài ra, đối với máy lọc nước sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) cần kiểm tra thêm thông tin về về việc rửa trôi vật liệu của nước sau lọc. 

Vui lòng đọc bài: “WHO nói về việc rửa trôi vật liệu trong máy lọc nước sử dụng công nghệ RO” trong đường link dưới đây:

b. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ

 • Máy được nhập khẩu hay được sản xuất trong nước?
 • Nếu là máy nhập khẩu thì có đủ giấy tờ thông quan hay không?

Giấy tờ thông quan bao gồm:

 • Chứng nhận xuất xứ (C/O – Certificate of Origin), 
 • Packing List, 
 • Tờ khai hải quan

c. Kiểm tra chất lượng của vật liệu lọc nước và vật liệu tiếp xúc với nước trong máy lọc nước 

Nếu là máy nhập khẩu thì cần kiểm tra xem: 

 • Máy có chứng nhận chất lượng (CQ – Certificate of Quality) của các tổ chức có uy tín trên thế giới như NSF, WQA, IAPMO hay không?

Hoặc: 

 •  Chính phủ của nước xuất khẩu hay sản xuất máy lọc nước có đạo luật quy định về chất lượng của thiết bị xử lý nước, hay chất lượng của máy lọc nước nhằm bảo vệ người tiêu dùng hay không? và máy có Giấy phép lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale) ờ nước xuất khẩu hoặc sản xuất hay không?

Hoặc 

 • Thương hiệu sản xuất máy lọc nước có phải là một thương hiệu có uy tín tại các nước Mỹ, Canada, Ý hay không?
 • Nếu là máy được sản xuất tại Việt Nam thì cần kiểm tra xem máy có Giấy chứng nhận chất lượng vật liệu tiếp xúc với nước là vật liệu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không?
 1. Kiểm tra khả năng lọc của máy 
 • Máy được công bố lọc được những chất nào? (với hàm lượng tối đa của từng chất là bao nhiêu?)
 • Máy được công bố lọc được những chất nào?

Nếu Hãng sản xuất và nơi bán máy lọc nước công khai thông tin về máy lọc nước, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy chứng nhận chất lượng của máy, hoặc giấy chứng nhận chất lượng của vật liệu tiếp xúc với nước trong máy đạt yêu cầu thì có thể kết luận là máy đạt yêu cầu về chất lượng.

2- Kiểm tra sự phù hợp giữa máy lọc nước và chất lượng nguồn nước cấp.

Bao gồm các việc:

 • Xác định các chất mà máy không thể lọc được. (Dựa trên sự công bố của hãng và công nghệ lọc nước được sử dụng về những chất mà máy lọc được là gì?)
 • Kiểm tra xem trong nguồn nước có phát sinh những chất ô nhiễm mà máy lọc nước không lọc được hay không?
  • Nếu trong nguồn nước có phát sinh những chất ô nhiễm mà máy lọc nước không lọc được thì có nghĩa là không phù hợp.
  • Nếu trong nguồn nước không có phát sinh những chất ô nhiễm mà máy lọc nước không lọc được thì có nghĩa là phù hợp.

3- Kiểm tra điều kiện lắp đặt máy lọc nước và sự lắp đặt máy lọc nước thực tế có đúng điều kiện lắp đặt hay không? 

Bao gồm kiểm tra quy định của hãng sản xuất về: 

 • Áp suất tối đa cho phép
 • Áp suất tối thiểu cho phép
 • Nhiệt độ tối đa cho phép
 • Nhiệt độ tối thiểu cho phép
 • Lưu lượng nước tối đa cho phép
 • Yêu cầu chống búa nước
 • Chất lượng nguồn nước cấp cho phép 

Dựa trên những quy định này của hãng sản xuất, tiến hành kiểm tra các điều kiện nói trên xem việc lắp đặt có đúng điều kiện hay không?

4- Kiểm tra hướng dẫn sử dụng và việc sử dụng máy lọc nước có tuân thủ hướng dẫn sử dụng hay không?

Bao gồm kiểm tra hướng dẫn của hãng sản xuất về việc lắp đặt, thay lõi lọc và sử dụng máy lọc nước. Sau đó dựa trên những hướng dẫn này của hãng sản xuất, tiến hành kiểm tra xem việc sử dụng máy lọc nước có đúng với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hay không?