Danh sách chứng nhận chất lượng

Danh sách chứng nhận chất lượng nước sau lọc của máy lọc nước tại Koro

Giấy chứng nhận KORO là nhà phân phối chính hãng Pentair

Giấy chứng nhận Koro là nhà phân phối chính hãng Pentair