Chính sách bảo hành máy lọc nước Pentair

Pentair Residential Filtration, LLC, sau đây được gọi là “chúng tôi”, sản xuất các sản phẩm của mình (“Sản phẩm”) và các bộ phận linh kiện (“Linh kiện”) bằng công nghệ sản xuất và vật liệu chất lượng. Theo đó, chúng tôi đảm bảo với người mua ban đầu (tức là bên đã mua Sản phẩm trực tiếp từ chúng tôi), sau đây được gọi là “Bạn”, rằng Sản phẩm và Linh kiện của chúng tôi được liệt kê dưới đây sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu và công nghệ sản xuất khi sử dụng bình thường và dịch vụ bắt đầu vào ngày mua hàng từ chúng tôi (chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng mua hàng), ngoại trừ những trường hợp được lưu ý bên dưới, và tiếp tục trong thời gian bảo hành tương ứng, và tùy thuộc vào các trường hợp bị loại trừ, như sau:

 • Ghi chú của Koro: Người mua trực tiếp được bảo hành theo chính sách này là người mua Sản Phẩm hay Linh Kiện trực tiếp từ Koro.

Thời gian bảo hành của từng dòng sản phẩm Pentair

Dòng sản phẩmThời gian bảo hành
Hệ thống lọc nước (không bao gồm lõi lọc)1 năm
Hệ thống lọc RO (không bao gồm lõi lọc)1 năm
Lõi lọc và lõi xử lý nước1 năm
Thiết bị Exubera và Helia (không bao gồm lõi lọc)2 năm
Thiết bị Solaria được mua sau ngày 01/06/20131 năm
Thiết bị Polaria1 năm cho thành phần điện tử và hệ thống nước
5 năm cho hệ thống làm đông
Vòi nước uống có phủ3 năm
Vòi nước uống không có phủ5 năm
Linh kiện thay thếPhần còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc 30 ngày kể từ ngày thay thế, tùy theo thời gian nào dài hơn
Bảng thời gian bảo hành của từng dòng sản phẩm Pentair

Những trường hợp loại trừ khỏi chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành này không bao gồm cho những trường hợp sau:

 1. Lỗi không được thông báo cho Koro trong thời gian bảo hành;
 2. Màng lọc bị bám bẩn hoặc đóng cặn.
 3. Bất cứ thành phần nào được sản phẩm bởi công ty khác, trừ khi chúng được liệt kê bên trên. Những thành phần này có thể có chính sách bảo hành riêng.
 4. Những vấn đề xảy ra do lỗi của việc lắp đặt hoặc vận hành hoặc bảo trì không đúng cách.
 5. Những vấn đề xảy ra do lỗi của việc thay đổi, sửa chữa, thay thế Sản Phẩm, Linh Kiện từ bên thứ ba mà không phải là của Koro hay bên được Koro phê duyệt bằng văn bản.
 6. Vật tư tiêu hao, bao gồm nhưng không giới hạn như: lõi tiền lọc, hoá chất làm sạch và pin (sau đây gọi là vật tư tiêu hao).
 7. Sản Phẩm và Linh Kiện được trả lại vì cặn bẩn tích tụ, bao gồm, nhưng không giới hạn với những lõi lọc đã gắn vào.
 8. Không tuân theo các phương thức, quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn với quy định hệ thống nước.
 9. Thiệt hại do tai nạn, hoả hoạn, lũ lụt, sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, tình huống bất khả kháng, sử dụng sai, ứng dụng sai, sao lãng trách nhiệm, hoặc do chất oxy hoá (ví dụ Clo, Ozone, Cloramine và những chất oxy hoá khác), chất lỏng, khí, hoá chất ăn mòn, không bảo dưỡng hoặc làm sạch, lắp đặt hoặc bảo quản không đúng hướng dẫn sử dụng, sử dụng những thành phần không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi.
 10. Chi phí lắp đặt và nhân công để lắp đặt các bộ phận được bảo hành và chi phí đi lại tính theo quãng đường thực tế.
 11. Hệ thống đã được đã được cài đặt và vận hành quá ngày hết hạn được đánh dấu trên lõi hoặc không gắn tiền lọc theo chỉ định.

Nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi

Nếu một lỗi nghiêm trọng do công nghệ sản xuất và vật liệu trong Sản Phẩm hoặc Linh Kiện được bảo hành bởi chính sách này xuất hiện rõ ràng trong thời gian bảo hành hiện hành, thì Chúng Tôi với trách nhiệm của người bán và Bạn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu bảo hành, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền ban đầu bạn chi trả cho Sản Phẩm hoặc Linh Kiện, hoặc, tuỳ theo tuỳ chọn của chúng tôi, sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm hoặc Linh Kiện bị lỗi (chúng tôi sẽ xem xét 1 cách thiện chí, sở thích khách hàng trong việc xem xét cấp tín dụng hoặc sửa chữa, thay thế). Các điều khoản bảo hành này tuân thủ luật và quy định của quốc gia nơi Sản Phẩm hoặc Linh Kiện được mua.

Quy trình thực hiện các biện pháp bảo hành

A. Nếu bạn đã không mua Sản Phẩm hoặc Linh Kiện trực tiếp từ Chúng Tôi, phản hồi của bạn nên được gửi đến nhà bán đã bán Sản Phẩm hoặc Linh Kiện cho bạn. Nếu bạn là nhà bán chính thức hoặc phân phối hoặc mua Sản Phẩm hoặc Linh Kiện trực tiếp từ chúng tôi, vui lòng liên hệ người đại diện chăm sóc khách hàng của bạn để bắt đầu quy trình bảo hành.

B. Chúng tôi chỉ mở rộng chính sách báo hành cho khách hàng giao dịch trực tiếp của Pentair Residential Filtration, LLC. Tất cả người mua thứ cấp của Sản Phẩm hoặc Linh Kiện phải gửi yêu cầu bảo hành đến người bán trực tiếp cho bạn.

C. Để nhận được các lợi ích từ chính sách bảo hành này, Sản Phẩm hoặc Linh Kiện bị lỗi phải được trả về cho Koro càng sớm càng tốt sau khi phát hiện lỗi vật liệu hoặc do công nghệ sản xuất, nhưng không muộn hơn ngày hết hạn bảo hành. Sản Phẩm hoặc Linh Kiện phải được gửi lại cho Koro, trả cước phí vận chuyển cùng với thư mô tả rõ số kiểu máy, số seri, nếu có, ngày mua của mặt hàng được cho là có lỗi nghiêm trọng và bản mô tả tóm tắt của vấn đề gặp phải. Theo bản Bảo hành này, chúng tôi không chịu trách nhiệm chi trả bất kỳ chi phí vận chuyển nào phát sinh liên quan đến việc gửi trả Sản Phẩm hoặc Linh Kiện. Sản phẩm hoặc Linh Kiện không đảm bảo tính nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển sẽ không được bảo hành.

KHÔNG CÓ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH KHÁC. ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC TỪ CHỐI CÁC BẢO HÀNH KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ MỨC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ỨNG VỚI SẢN PHẨM, LINH KIỆN VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM NÀO KHÁC. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CUNG CẤP CHO BẠN MỘT SỐ QUYỀN LỢI PHÁP LÝ. BẠN CÓ THỂ CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI KHÁC NHAU TUỲ THUỘC VÀO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Ở TỪNG VÙNG ĐỊA LÝ CỤ THỂ.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ. Với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi không biết các đặc tính của nguồn cấp nước của bạn hoặc mục đích mà bạn mua Sản Phẩm hoặc Linh Kiện. Chất lượng của nguồn cung cấp nước có thể thay đổi theo mùa, theo địa lý hoặc trong một khoảng thời gian và tỷ lệ sử dụng nước của bạn cũng có thể thay đổi. Vì những lý do này, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xác định thiết bị phù hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn và chúng tôi không ủy quyền cho người khác đảm nhận các nghĩa vụ đó cho chúng tôi. ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ ĐƯỢC PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT THỜI GIAN, TIỆN LỢI, CHI PHÍ NHƯ GỌI ĐIỆN THOẠI, TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG HAY CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU PHÁT SINH DO GỠ BỎ HOẶC THAY THẾ (CÁC) SẢN PHẨM HOẶC (CÁC) LINH KIỆN, CÁC TỔN THẤT ĐẶC BIỆT HOẶC GIÁN TIẾP, MẤT LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP BỊ GIÁN ĐOẠN, MẤT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁ TRỊ KHÁC, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG (CÁC) SẨN PHẨM HOẶC (CÁC) LINH KIỆN (S), NGAY CẢ KHI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN THEO SỐ TIỀN THỰC ĐƯỢC THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM HOẶC LINH KIỆN.

SỰ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI KHÁC. Thương nhân, nhà phân phối hoặc bất cứ cá nhân nào đều không có quyền để đưa ra bất kỳ cam kết đảm hành liên quan đến hoặc thay mặt đại diện cho PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC hoặc Sản Phẩm hay Linh Kiện của chúng tôi.

Như vậy, PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC không chịu trách nhiệm với bất cứ sự bảo hành hoặc sự đại diện nào của bên thứ ba.

Bạn có thể xem chính sách bảo hành trực tiếp từ Pentair tại đây