Tài trợ

Koro tai tro Thien Viet Nam

Nhằm khuyến khích, động viên cộng đồng tham dự các khóa thiền, giúp gia tăng trải nghiệm hạnh phúc và gia tăng sức khỏe tinh thần, góp phần bảo vệ sức khoẻ và đẩy lùi bệnh tật. Trong bộ giải pháp Tâm – Ý – Khí – Nước – Dinh dưỡng, Tâm và Ý là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Công ty Koro triển khai chương trình CRS tài trợ học phí cho những học viên tham dự các khóa thiền do Thiền Việt nam tổ chức.